Jedná se o revoluční metodu tréninku jazykových schopností dle Prof. D. B. Elkonina.

Program je určen pro děti od pěti do sedmi let.

Tento kurz působí preventivně proti možnému selhávání ve škole v oblasti čtení a psaní.

Trénink jazykových schopností rozvíjí jazykový cit.

V kurzu se děti naučí hlásky ve slovech slyšet i rozlišovat.

Děti se učí hrou.

Dítě dostane svoji pracovní knihu a žetony, lektorka pracuje s loutkami, které provázejí děti v krajině slov a hlásek.

Kurz je vhodný pro všechny děti. Je vhodný pro předškoláky jako dobrý start v 1. třídě ZŠ, pro děti bez potíží, pro děti s odloženou školní docházkou, pro děti ohrožené poruchou učení a děti s poruchou výslovnosti.