Věk dítěte

  Kdy vyhledat pomoc logopeda - orientační přehled

 3 roky

 • Opožděný vývoj řeči

 • Nesrozumitelná řeč

 • Nesprávná výslovnost hlásek P, B, M, V, F, T, D, N

 4 roky

 • Komolení slov

 • Malá slovní zásoba

 • Neobratná artikulace

 • Nemluví ve větách

 • Tvoří gramaticky nesprávné věty

 • Nesprávná výslovnost hlásek H, CH, K, G, Ť, Ď, Ň

 5 roků

 • Nezapamatuje si básničku

 • Nerozlišuje slabiky ve slově

 • Slabé vyjadřovací schopnosti

 • Nesprávná výslovnost L, Š, Č, Ž, S, C, Z

 6 roků

 
 • Nevypráví děj

 • Nesoustředí se a neudrží pozornost

 • Nerozliší sluchem první hlásku ve slově

 • Nesprávná výslovnost R, Ř