Ilustrační foto

U dětí předškolního věku se díky této metodě trénuje fonematické uvědomování, které je velice důležité pro správný nácvik čtení a psaní.

Postupuje se od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejprve naučí slyšet hlásky ve slovech a naučí se s těmito hláskami vědomě manipulovat a až potom se seznamují s písmeny. Pro tyto účely metodika využívá mentální modelování pomocí grafických žetonů.

Kurz se skládá z 33 lekcí. Na lekce se dochází 1x týdně. Děti se formou příběhu seznamují s krajinou slov a hlásek a získávají představu o významu slova a jeho hláskové struktuře.

V lekcích se děti seznamují s jednotlivými obyvateli krajiny slov a hlásek, kteří je provázejí kurzem - pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap. Kurz u dítěte rozvíjí pozornost, sebekontrolu, samostatnost, kritické myšlení. Naučí se spolupracovat a hledat různá řešení.

 

Cílem kurzu je, aby se děti naučily systémově rozlišovat samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky a uměly s nimi pracovat.

Důležité je, aby děti pochopily zvukovou stavbu slova. Pochopení zvukové stavby slov pomáhá při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou a působí preventivně proti možným potížím ve škole.

Tento kurz je vhodný pro předškolní děti, pro děti, které jsou v péči klinického logopeda nebo děti, které by mohly být ohroženy poruchou učení.