Mgr. Zuzana Kratochvílová

Předškolní pedagog a preventista řečové výchovy

 

Vystudované obory:

  • Speciální pedagogika (studium ukončeno státní zkouškou z psychologie, pedagogiky, psychopedie, speciální pedagogiky a logopedie).

  •  Andragogika (studium ukončeno státní zkouškou z andragogiky a vzdělávání lidských zdrojů).

Absolvované kurzy:

  • Preventista řečové výchovy

  • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou "MAXÍK"

  • Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina

  • Kurz - Pohybových aktivit předškolního věku

  • Kurz - Čtenářská pregramotnost

  • Kurz - Matematická pregramotnost v integrovaném vzdělávání v MŠ

  • Didaktické hry - psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce