Vítejte na mých stránkách,

jmenuji se Zuzana Kratochvílová a zabývám se řečovou prevencí a přípravou dětí do 1. třídy ZŠ.

Řečová prevence podporuje rozvoj řečových schopností a dovedností formou průpravných cvičení a her a je určená dětem, které mají obtíže s řečí.

Lekce podpůrných vzdělávacích programů pro předškoláky probíhají formou her a zábavných cvičení a jsou vhodné pro děti předškolního věku, pro děti s odloženou školní docházkou a žáčky prvních tříd. 

 Podrobnější informace o řečové prevenci a podpůrných vzdělávacích programech naleznete v dalších sekcích. 

Na lekce či konzultace se můžete objednávat telefonicky nebo prostřednictvím emailu (viz sekce kontakt).